Reiki

  DuMai

   Centrum för

                   alternativa terapier


Reiki Healing
Många människor tål inte eller kan inte ta till sig behandlingar som initialt kan vara ömma eller smärtsamma i olika grad. Här kan Reiki vara ett utmärkt komplement till de andra terapierna.


Reiki är en behandlingsmetod som går ut på att kanalisera universiell energi till mottagaren. Behandlingen är mycket avslappnande och lugnar stress och oro. I många länder i Europa och Sverige andvänds Reiki på sjukhus och äldreboende med mycket goda resultat.


Reiki ges med kläderna på under lätt beröring med händerna.