HeartMath

  DuMai

   Centrum för

                   alternativa terapier

HeartMath är en vetenskaplig utarbetad metodik och behandlingsstrategi för att minska stresspåslaget på hjärta och lungor. Vid stressituationer och uttömning av bl.a stresshormonet kortisol, ökar hjärtfrekvensen, våra blodkärl minskar genomsläppligheten av blod (och därmed också syre) samt andningen blir mera ytlig. Hjärtrytmen och andningen "harmoniserar" inte längre och vi blir oroliga, hjärtat är inte i koherens.

Med en enkel teknik och ca. 10 - 15 minuters träning varje dag under några veckor kan vi lära oss att bemästra stressrelaterade situationer för att minska kortisolpåslaget på hjärtat.

Träningen händlar om att harmonisera hjärtats rytm med vår egen andning med hjälp av en sensor (på örsnibben) och ett dataprogram som leder dig fram till en stressfri och harmonisk andning. Hjärtat hamnar i s.k coherens (jämvikt) och din andning blir avslappnad och naturlig. På kliniken får du som patient prova detta ytterst verksamma verktyg för hjärt-coherens och uppleva en omedelbar avstressande effekt.