Akupunktur

  DuMai

   Centrum för

                   alternativa terapier

Akupunktur enligt TKM - Traditionell kinesisk medicin


 

Akupunktur enligt TKM är en mångtusenårig terapi där tunna nålar sätts på bestämda punkter och utvalda meridianer på kroppen för att stimulera eller skingra kroppens flöde av energi, vätskor och blod. Eventuella stagnationer av qi och/eller blod är oftast orsaken till smärtor och sjukdom. Likväl som en flod som torkar ut och skapar smärre katastrofer för allt levande i den och kring den, är även människan beroende av ett harmoniserat flöde av qi, vätskor och blod. Ett symtom åt andra hållet kan vara om floden svämmar över och skapar panik och fuktrelaterade problem. Detta är ett exempel på hur kineserna ser på sammanhangen kring natur och människan.


 


Idag har metoderna förfinats och mera anpassats till kliniska erfarenheter men kopplingen till människans omgivning och miljö är fortfarande starka indikatorer och värderas högt i det diagnostiska arbetet. Under diagnosen fastställs konditionen av främst tungans kropp, färg och beläggning samt pulsen kvaliteter tillika ansiktsfärg och tal.


 


Följande åkommor kan jag behandla med TKM akupunktur och kinesiska örter:



Migrän


Smärtor och värk i muskler och leder


Tinnitus


Mag- och tarmproblem 


Prostatit


PMS


Melankoli och lättare depressioner


RLS - Restless legs syndrom


Ofrivillig barnlöshet


Nässelutslag


m.m.