Xinping Terapi

Peaceful Mind Therapy


Xinping terapi är en avancerad form av Qi gong med grunden i den traditionella kinesiska medicinen - TCM. Upphovsmannen bakom denna terapi är prof. Wang Zhongping från Peking där han undervisar i denna metod att skapa och behålla sin sinnesfrid-xinpingI enlighet med teorin om våra psykologiska, mentala faktorer som påverkar våra interna organ har prof. Wang utforskat relationen mellan vår "state of mind" det vill säga vår psykologiska/mentala positionering och vår hälsa eller om vi så vill, vår sjukdom.Den grundläggande ansatsen kring vår hälsa/sjukdom är att människan blir sjuk genom en störd sinnesfrid eller mentala positionering där samma företeelse även är nyckeln till tillfrisknande, dvs man blir botad genom att återskapa sin sinnefrid/mentala position. "Diseases are caused by mind - Diseases are cured by mind". Vi kan snabbt iakta ändringen i förhållandet mellan Qi och blodflödet när vi ändrar vår mentala position med hjälp av ett antal psykologiska regler (som indikeras i våra interna organ) och därmed ändrar attityd till oss själva och vår hälsa/sjukdom.


Detta är det första steget i ändringen av vår psyko-fyskiska status och därmed också en väg till bot och bättring.

Exempel: Människan kan bli sjuk av sorg, det vill säga en sorg som inte tas itu med. "Sorgen" blir till en intern patogen faktor som inom vissa tidsramar påverkar lungorna och hjärtat. Detta kan exempelvis resultera i en sk "Late on-set Asthma", dvs andningssvårigheter som i västerländsk medicin oftast diagnostiseras som just Astma eller bronkit. Förblir dessa symptom obehandlade i sin "rot" riskerar vi att utveckla kroniska sjukdomar.


Utifrån denna teori om uppkomsten av psykosomatiska åkommor finns det goda möjligheter att genom bl.a. ett antal psykologiska regler, psykologisk positionering och "Peace of Mind", ändra vårt förhållningssätt till oss själva och vår sjukdom och därigenom åstadkomma bot eller bättring.

Eftersom "smärta" härrör  från vårt sinne och vår kropp, kan vi anta att även lindring/bot av smärtan är baserad på vårt sinne och vår kropp. Metoden att bota sjukdomar och återställa kroppen genom att justera vår psykologiska positionering, är endast metoden att frigöra både sinnet och kroppen på samma gång.


Välkommen för konsultation.