Reiki

Reiki

Reiki - healing

Jag tillämpar Reiki före, under eller efter mina behandlingar som komplement när det är lämpligt.