Akupunktur

AKUPUNKTUR


Akupunktur enligt TKM - Traditionell kinesisk medicin


 

Akupunktur enligt TKM är en mångtusenårig terapi där tunna nålar sätts på bestämda punkter och utvalda meridianer på kroppen för att stimulera eller skingra kroppens flöde av energi, vätskor och blod. Eventuella stagnationer av qi och/eller blod är oftast orsaken till smärtor och sjukdom. Likväl som en flod som torkar ut och skapar smärre katastrofer för allt levande i den och kring den, är även människan beroende av ett harmoniserat flöde av qi, vätskor och blod. Ett symtom åt andra hållet kan vara om floden svämmar över och skapar panik och fuktrelaterade problem. Detta är ett exempel på hur kineserna ser på sammanhangen kring natur och människan.


 

Idag har metoderna förfinats och mera anpassats till kliniska erfarenheter men kopplingen till människans omgivning och miljö är fortfarande starka indikatorer och värderas högt i det diagnostiska arbetet. Under diagnosen fastställs konditionen av främst tungans kropp, färg och beläggning samt pulsen kvaliteter tillika ansiktsfärg och tal.Akupunktur som praktisk tillämpning enligt TKM.


Beroende på åkomma och lokalisation på kroppen används olika nålar av olika storlekar. Nålarna är tunna, mellan 0,10 mm till 0,30 mm i tjocklek och längder varierar mellan 0,5 cm till 5 cm beroende på vad man vill behandla och förväntad effekt.


Migrän, huvudvärk

Inom kinesisk medicin differentierar man de olika typerna av huvudvärk och migrän. Exempelvis kräver spänningshuvudvärk och migrän olika behandlingsstrategier beroende på orsaken.

Muskel- och ledvärk/smärtor

Värk/smärta behandlas framgångsrikt med den s.k "Balanseringsmetoden" som ger omedelbar effekt för att vid behov efterbehandlas med både akupunktur och örter.

Organrelaterade åkommor

Med hjälp av både akupunktur och örter går det utmärkt att behandla en serie av invärtes problem såsom mage- tarm, (ex. ulcerös colit, reflux, förstoppning etc.) lunga/hjärta (bronkit, hosta, arrytmi etc) samt ett fertal andra invärtes åkommor/obalanser.

Stress, oro m.m.

Inom TKM ser man oftast till att de mentala/psykiska faktorerna kopplade till den fysiska kroppens obalanser, behandlas samtidigt. Denna princip är mycket värdefull i det kliniska arbetet för att få fullgod effekt och hållbarhet i det allmänna hälsotillståndet.